İlanlar

(17/10/2017) Tarihli Alım İlanı

Spor Tırmanış Yarışma Basamak ve Tutamak Alım İşi

 

İhale Şekli;  Pazarlık usulü Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulü

 Satın alınacak işin yapılacağı adres: Türkiye Dağcılık Federasyonu GMK Bulvarı 17/10 Kızılay/Çankaya/Ankara

  İşin nevi: İlanda belirtilen cins ve özelliklerde spor tırmanış basamak ve tutamakların alım işi Türkiye Dağcılık Federasyonu, GMK Bulvarı, No:17/10 Kızılay, 06420-Kızılay/Çankaya/ ANKARA adresinde yapılacaktır.

Telefon: +90 312 311 91 20 Faks: +90 312 310 15 78

 Tekliflerin Sunulacağı Yer ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati: Teklifler; 03/ 11 / 2017 tarih ve saat 11:00 kadar Federasyonun GMK Bulvarı, No:17/10 Kızılay, 06420 Çankaya,/ANKARA adresine verilebilecektir. Zarflar aynı gün saat; 11;30 açılacaktır. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 Malzemenin teslimi:  İhale kendisinde kalan firma malzemeleri 45 gün içinde federasyonun belirleyeceği adrese teslim edecektir. Kusurlu ve istenilen niteliği taşımayan malzemeler alınmayacaktır. Teslimat giderleri firmaya ait olacaktır. Malzeme Süresi içinde teslim edilmese firma toplam tutarın %5 kadar ceza ödeyecektir.

Ödemenin şekli:  İstenilen nitelikteki malzemeleri Firma federasyona teslim ettikten ve fatura teslim tarihinden sonra ödeme işlemlerine başlanacaktır.

Anlaşmazlıklar halinde Ankara mahkemeleri yetkili olacaktır.

 17/10/2017

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU

Alınacak Malzemenin Miktar ve Özellikleri:

 
Tutamak Türleri Ölçüleri Alt özellikleri Adet
Electric Flavour XXL-H 027.01 2
 Electric Flavour XXL-H 027.02 1
 Electric Flavour XXL-H 027.03 2
 Electric Flavour XXL-H 027.04 2
 Electric Flavour XXL-H 026.02 1
 Electric Flavour XL-M 026.06 5
 Electric Flavour XXL-H 026.10 3
 Electric Flavour XXL-H 026.12 2
 Electric Flavour M-H 026.15 5
 Electric Flavour S-H 026.19 5
 Electric Flavour XS-H 026.21 7
 Electric Flavour XS-H 026.22 7
 Electric Flavour XS-H 026.24 7
 Electric Flavour XS-H 026.26 7
Tokyo 2020 XXXL-M 025.01 1
 Tokyo 2020 XXL-H 025.02 1
 Tokyo 2020 XXL-M 025.03 1
 Tokyo 2020 L-M 025.11 5
 Tokyo 2020 M-M 025.13 5
 Tokyo 2020 M-H 025.14 5
 Tokyo 2020 M-H 025.15 5
 Tokyo 2020 S-H 025.16 5
 Tokyo 2020 S-H 025.17 5
 Tokyo 2020 S-H 025.18 5
 Tokyo 2020 XS-H 025.19 5
 Tokyo 2020 XS-H 025.20 5
 Tokyo 2020 XS-H 025.21 5
Hyperbole XXl-H 024.01 2
 Hyperbole XXL-H 024.02 1
 Hyperbole XL-H 024.03 1
 Hyperbole XL-H 024.04 1
 Hyperbole XL-H 024.05 1
Swissair XXL-H 021.01 1
Frog S-H 010.01 10
 Frog XS-H 010.06 10
Bigfoot XS-H 002.06 10
Revival V01.01 M 2
 Revival V01.02 M 3
 Revival V01.03 M 2
 Revival V01.04 S 2
Superstar V02.01 L 3
 Superstar V02.02 M 3
 Superstar V02.03 S 2
 Superstar V02.04 S 2
Elliot Master V.03.01 M 2
 Elliot Master V.03.02 M 2
 Elliot Master V.03.03 M 2
 Elliot Master V.03.04 M 3
 Elliot Master V.03.05 M 2
Thunderbirds V.04.01 L 2
 Thunderbirds V.04.02 L 2
 Thunderbirds V.04.03 M 2
 Thunderbirds V.04.04 M 2


(06/07/2017) Tarihli Alım İlanı

İhale Şekli

Pazarlık Usulü Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulü

Satın Alınacak İşin Yapılacağı Adres

Türkiye Dağcılık Federasyonu GMK Bulvarı No: 17/10 – Kızılay, 06420, Çankaya, Ankara

İhale Dokümanının Temini

İhale dokümanı Türkiye Dağcılık Federasyonu, GMK Bulvarı No: 17/10 – Kızılay, 06420, Çankaya, Ankara adresinden görülebilir ve 500.00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Telefon: +90 312 311 91 20 / Faks: +90 312 310 15 78

Tekliflerin Sunulacağı Yer ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

 • Tekliflerin sunulacağı yer GMK Bulvarı No: 17/10 – Kızılay, 06420, Çankaya, Ankara.
 • Teklifler 21/07/2017 tarih ve saat 11.00‘a kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir.
 • Posta vasıtasıyla yapılan tekliflerdeki gecikmelerden idare sorumlu olmayacaktır.
 • İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 • Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Eğitimlerinde Kullanılacak Spor Tırmanış Malzemeleri Satın Alım İlanı (07/07/2017)

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONUMUZCA SPOR TIRMANIŞ EĞİTİMLERİNDE KULLANILACAK SPOR TIRMANIŞ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
TEKNİK ŞARTNAME

Tarih: 07/07/2017

Türkiye Dağcılık Federasyonu, spor tırmanış eğitimlerinde kullanılmak üzere çocuk emniyet kemeri ve çocuk tırmanış ayakkabısı alımı yapacaktır. Bu malzemelere ilişkin teknik detayları aşağıda yazılmıştır.

Çocuk Emniyet Kemeri (30 Adet)

 • Kemerlerin yarısı full body (tüm vücudu saracak şekilde olmalıdır) ve diğer yarısı da sit harness (oturak şeklinde) olmalıdır.

Full Body Harnesslar:

 • Omuz ve bacak kısmında ayar tokaları bulunmalıdır.
 • Önünde karabina veya ipin bağlanacağı perlon veya metalden halka olmalıdır.
 • CE ve EN12277 standartlarına sahip olmalıdır.

Sit Harnesslar:

 • Bacak ve bel kısımlarında destek padleri olmalıdır.
 • Bacak ve bel kısmı ayarlanabilir ve tokalı olmalıdır.
 • Bel kısmında malzeme askısı olmalıdır.
 • CE ve EN12277 standartlarına sahip olmalıdır.

Çocuk Tırmanış Ayakkabısı (30 Çift)

 • Çocukların tırmanışta kullanmaları için üretilmiş özel ayakkabılardan olmalıdır.
 • Tabanları 3-5 mm arasında kalınlığında, siyah tırmanışa uygun taban olmalıdır.
 • Üst kısmı lastikli veya cırt cırtlı olmalıdır.
 • Numaralar 26-38 arasında olmalıdır. (Numaralar bu özellikleri taşıyan iki farklı modelden de temin edilebilir. Numara aralıkları sonradan bildirilecektir.)

İstekliler 18 Temmuz 2017 tarihi saat 14.30 kadar Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun GMK Bulvarı No: 17/10 – Kızılay, Çankaya, Ankara adresine veya e-posta info@tdf.gov.tr‘den tekliflerini gönderebilirler.

Telefon: 0 312 311 91 20 / Faks: 0 312 310 15 78

Türkiye Dağcılık Federasyonu - 2017

%d blogcu bunu beğendi: